KHÁT VIỆC MÙA DỊCH, NỖI LO KHÔNG CHỈ RIÊNG AI

By | April 25, 2020

Đầu bài viết này đã nói lên các nguy cơ hiện đang đối mặt và các khó khăn phải đối đầu sắp tới và các phương pháp nhằm vực dậy trước mắt là tinh thần chống chọi dịch bệnh trước để bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và công đồng ” có sức khỏe, còn tính mạng là còn tất cả” sau đó tiếp tục nghĩ cách cùng nhau vượt qua khó khăn.

Một đề tài đang sốt của không chỉ riêng ai, ngay cả chính phủ cũng đã và đang tìm cách phục dậy kinh tế sau dịch, chúng tôi nghĩ bản thân cần đi trước chứ không nên chờ quá thụ động vào các chính các chính sách chính phủ.

Việc linh động kiếm việc và nhìn ra cơ hội vào mùa dịch này là một mấu chốt, theo như tôi cảm nhận sự chững lại của kinh tế, các hoạt động gần như bị tạm ngưng dành chỗ cho mặt trận chống dịch, chưa ai dám chắc việc này diễn ra bao lâu, chúng ta không thể chờ đợi tới ngày đó, thời gian này rất nhiều anh chị em thiếu việc làm và ảnh hưởng tới đời sống rất lớn, chi tiêu gần như bị kiểm soát tối đa, thật khó khăn đối mặt với nó, chính bản thân cũng đang cảm nhận điều này, nếu không được tĩnh tâm và suy nghĩ thấu đáo sẽ rất tai hại và sụp đổ, kiệt quệ là tất yếu

Có phải đã đến lúc thay đổi tư tưởng và cách làm kinh tế?

Theo chúng tôi là cần nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời bảo toàn tính chuyên nghiệp cũng như chấp nhận hạ giá tối đa để cùng nhau kiếm việc làm sống qua mùa dịch, trong khi đó cũng phải luôn nhìn ra các vấn đề khác có thể kiếm tiền nhanh chóng hiệu quả như sẵn sàng làm các việc mà chủ nhà muốn làm thêm, chấp nhận thử thách đồng thời tăng phần thu phụ để đẩy bù vào phần thu chính, như vậy thì mấu chốt là việc đâu ra trong khi ki h tế khó khăn?

Vấn đề này chúng tôi đã có nhưng phân tích sâu sắc và nhận thấy phần ảnh hưởng là công trình có tính chất lớn nên những công trình nhỏ và thậm chí nhỏ thì vẫn nhiều, các thông số chỉ số ghi chép lại cho thấy điều này, hãy chấp nhận làm những việc này nhiều lên sẽ bù vào phần thiếu kia dễ dàng