Tag Archives: giá trần nhà 2018

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH GIÁ TRẦN LÁ PHÔNG, THẠCH CAO 2018

Mỗi năm giá thi công trần nhà, trần thạch cao, trần lá phông, trần nhựa có sự thay đổi riêng, bắt nguồn từ vật tư và giá nhân công, ắt hẵn mọi người sẽ đặt ra những câu hỏi sao đắt thế, tôi thấy giá trên ghi như vậy mà sao báo giá lại khác… Read More »