BẢNG BÁO GIÁ

Các hạng mục sau chỉ áp dụng cho Bình Dương, Đồng Nai, HCM, các địa bàn khác xin vui lòng liên hệ để thương lượng

Hạng mục thạch cao: chưa bao gồm sơn bã.

STTHẠNG MỤCĐVTĐƠN GIÁ
1vách thạch cao ( đóng 2 mặt)m2240.000
2 vách thạch cao ( đóng 1 mặt) m2 170.000
3 trần kiểu ( trần chìm) tính theo dật cấp. Áp dụng cho trên 50m2 m2 130.000
4 trần thả. Áp dụng cho diện tích trên 30m2 m2 120.000
5 chỉ thạch cao m2 70.000

Giá trên có thể thương lượng nếu số lượng lớn từ 200 trở lên.

Hạng mục nhôm kính

STTHẠNG MỤCĐVTĐƠN GIÁ
 1 vách nhôm kính( áp dụng cho 4 m2 trở lên) m2 600.000
 2 cửa nhôm kính ( áp dụng cho 2 m2 trở lên) m2 800.000
 3 tủ nhôm kính (áp dụng cho 2 m2 trở lên) m2 800.000
 4 tủ quầy (áp dụng cho 2 m2 trở lên) m2 1.350.000
 5 cửa kính cường lực ( tùy kích cở độ dày) m2 liên hệ

Hạng mục chống thấm:

đối với việc chống thấm, chúng tôi phải khảo sát chi tiết và đánh giá về mức độ thự hiện cũng như hiện trạng của nơi bị thấm dột và sẽ đưa ra giá chi tiết cho bạn.

Hạng mục sửa chữa nhà:

đối với sửa chữa nhà, chúng tôi phải khảo sát và đánh giá về từng hạng mục mà gia chủ cần làm sau đó sẽ được chúng tôi bóc tách và báo giá trực tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *