CẦN CÁCH MẠNG TRONG NGÀNH NGHỀ SỬA CHỮA NHÀ

By | April 22, 2023

Qua nhiều năm xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực sửa chữa nâng cấp và cải tạo nhà chúng tôi nhận thấy rằng cần phải thay đổi hay cần phải cách mạng trong lĩnh vực sửa chữa nhà để phát triển cũng như đứng vững trong môi trường có quá nhiều sự cạnh tranh hiện nay, các khuynh hướng cách mạng này cũng đã có rất nhiều công ty tổ chức khác hướng tới và đang thực hiện, tuy là phương pháp có khác nhau, về mặt cơ bản là cải tổ bộ máy mạnh mẽ, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới có tính hiệu quả thực tế cao vào công việc, đào tạo tay nghề cao cho anh em để tạo ra chất lượng sản phẩm tốt.

Nghề sửa chữa nhà căn bản cũng thế, cần dựa vào những điều này để tồn tại, phát triển, không chỉ có vậy mà còn dựa vào những yếu tố đặc trưng nghề nghiệp và sự thích nghi xã hội để tự thấy phù hợp và thay đổi theo quy luật ấy, dẫu biết rằng nói và làm thường ở một khoảng cách xa nhưng không phải là không thực hiện được, đó cũng chính là nền tảng của sự phát triển của xã hội, chúng tôi dựa vào những yếu tố thực tiễn của năng lực hiện tại của chúng tôi và nhìn ra ngoài xem điều gì cần từ khách hàng là cốt lõi và thường xuyên nhất từ đó mà vạch ra định hướng vạch ra lối đi thích hợp nhất đồng thời cải biến và du nhập những món nghề mới để phục vụ cho công việc cảo tạo sửa chữa nhà.

Cần cách mạng những gì và làm gì để tự thay đổi tích cực quả thật không hề đơn giản, khi các yếu tố bên ngoài luôn thay đổi và rất phức tạp đòi hổ phải có thời gian chuẩn bị nghiên cứu dài hơi, ở mỗi thời điểm ở mỗi vùng miền, giá cả thị trường biến động, tình trạng con người, vốn, tình trạng bên ngoài tác động vào thị trường trong nước, chính sách kinh tế, tất cả phải đượng tổng hợp và dự báo sớm và đúng để có những quyết sách đúng cho những vùng và các thời điểm quan trọng.

Một lần nữa cần nhấn mạnh rằng cần thay đổi, cần cách mạng nghành nghề cải tạo sửa chữa nhà theo từng giai đoạn hợp lý để luôn luôn tồn tại và đón đầu .