Tag Archives: Công trình quận 12

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ UBHĐND PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG QUẬN 12

By | April 24, 2023

Hôm nay tôi xin cập nhật một số hoạt động liên quan tới lĩnh vực sửa chữa nhà tổng hợp đáng chú ý vừa qua đó chính là công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa nhà ở tại hội trường ủy ban nhân dân phường an phú đông,  quận 12. Đầu tiên phải kể… Read More »