Tag Archives: Công trình quận thủ đức năm 2022

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO CỬA HÀNG THỰC PHẨM Ở THỦ ĐỨC

By | April 20, 2023

Cửa hàng sau nhiều năm sử dụng kinh doanh đã có dấu hiệu xuống cấp nên chủ cửa hàng có mong muốn cải tạo nâng cấp sửa chữa và mở rộng thêm diện tích để bán hàng thực phẩm em cho nên đã liên hệ với công ty của chúng tôi để thực hiện quá… Read More »