Tag Archives: Đóng hộp kỹ thuật

ĐÓNG HỘP KỸ THUẬT BẰNG THẠCH CAO

By | April 20, 2023

Hộp kỹ thuật trong xây dựng ngày nay rất nhiều thường thì người ta dùng gạch để xây bịt kín hộp kỹ thuật nhưng có một số vị trí không thể dùng gạch để xây như mặt trận hoặc một số vị trí cần bít ngay thì người ta sử dụng đến bằng thạch cao… Read More »