Tag Archives: Khoét trần lắp máy lạnh

VÁ TRẦN THẠCH CAO BỊ CẮT ĐỂ SỬA MÁY LẠNH

By | April 20, 2023

Có lẽ đây là một câu chuyện xảy ra thường xuyên khi máy lạnh được bảo trì hay lắp mới khi mà ống dây đồng của máy lạnh đã âm lên trần thạch cao của căn hộ chung cư, việc xác định lối đi của ống đồng cũng chỉ ở mức tương đối nhằm mục… Read More »