Tag Archives: vách thạch cao

TIÊU ĐIỂM THÁNG 11 NGÀNH THẠCH CAO LÁ PHÔNG

By | April 22, 2023

Cứ vào mỗi tháng sẽ có một tiêu điểm đánh giá về những tác động khác nhau vào ngành nghề thạch cao lá phông trần theo những quan điểm của người làm trần nhà, vách ngăn và các phụ tiết liên quan tới thạch cao, trong tháng 11 của năm 2017 này gần như đã… Read More »

TƯỜNG VÁCH THẠCH CAO RẺ QUÁ, KHÔNG THỂ TIN NỔI

By | January 6, 2023

Vâng rất nhiều người sau khi hỏi qua nhiều loại vacha ngăn nhôm kính, vách ngăn alu, các loại vacha ngăn rẻ tiền khác nhưng vẫn khá cao so với thu nhập hay với nhu cầu của mình, thật không thể nào ngờ tới lại bỏ sót loại vách ngăn siêu rẻ tiền và được… Read More »